Travel snapshots: Zagreb

Migawki z podróży | Travel snapshots

Na początku lipca 2016 roku w Zagrzebiu (Chorwacja) miała miejsce 37. Międzynarodowa Konferencja organizowana przez Stress and Anxiety Research Society (STAR) pt.: “Stress and Anxiety in a Changing Society”, podczas której wygłosiłam referat nt. roli nadziei w radzeniu sobie ze stresem.

Advertisements