Publikacje | Publications

Publikacje naukowe | Publications

Małkiewicz, M.M., Kobos, Z., Borkowska, A., Gołuch, D., & Terelak, J.F. (2016). Psychometric properties of Pressure Management Indicator Scale (PMI): The preliminary study on a Polish sample. The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology, 22, 1, 30-45.

Malkiewicz, M.M. (2014). Selected personality characteristics and coping with stress strategies. The Polish Journal of Aviation Medicine and Psychology, 20, 2, 25-36.

Małkiewicz, M.M., Piskozub, M. (2011). Różne nasilenie postawy twórczej a kompetencje społeczne i style radzenia sobie ze stresem u studentów pierwszego roku. Studia Psychologica, 11, 1, 19-32.

Terelak, J.F., Krzesicka E., Małkiewicz, M.M. (2009). Poczucie umiejscowienia kontroli i poczcie koherencji a strategie radzenia sobie ze stresem u kobiet chorych na raka piersi. Studia Psychologica, 9, 21-44.


Sprawozdania z konferencji | Reports

Małkiewicz, M.M. (2018). 31. Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Psychologii Zdrowia: Innowacyjne podejścia w psychologii zdrowia. Medycyna Pracy, 69 (2), 1-4.

Malkiewicz, M.M., Terelak, J.F. (2016). Report from The 37th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society (STAR): Stress and Anxiety in a Changing Society. The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology, 22 (1), 55-57.


Wygłoszone referaty podczas konferencji naukowych | Scientific Conferences

Małkiewicz, M.M. (2017, 29 August – 2 September). Can the Experience of Hope Increase the Propensity to Cope Actively in a Stressful Situation? Paper presented at the 31th European Health Psychology Society (EHPS) Conference, Padova,Italy.

Małkiewicz, M.M. (2017, 24-28 July). The Role of Personality Characteristics in Coping Behaviours: Under Influence of Hope-Emotion. Poster session presented at the International Society for the Study of Individual Differneces (ISSD) Conference, Warsaw, Poland.

Małkiewicz, M.M., Terelak, J.F. (2016, 6-8 July). The Role of Hope in Coping: Presentation of Lazarus’s Approach. Paper presented at the 37th Stress and Anxiety Research Society (STAR) Conference, Zagreb, Croatia.

Małkiewicz, M.M. (2008). Konfrontacja stresowa w chorobie onkologicznej i jej konsekwencje dla zdrowia na przykładzie kobiet z rozpoznaniem nowotworu gruczołu piersiowego. Doniesienia z badań psychoneuroimmunologicznych. Paper presented at the Scientific Conference on “Health as Value and as a Challenge” at Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s