Konferencje naukowe | Scientific conferences

Wygłoszone referaty podczas konferencji naukowych

Małkiewicz, M.M. (2018, 21-25 August). Empirical Testing of the Lazarus’ Hope Model. Interaktywna prezentacja posterowa podczas 32th European Health Psychology Society (EHPS) Conference, Galway, Ireland.

Małkiewicz, M.M., Terelak, J.F. (2018, 10-13 July). How the Emotion of Hope Shapes the Way of Coping in a Stressful Situation? Prezentacja posterowa podczas 39th Stress and Anxiety Research Society (STAR) Conference, Lublin, Poland.

Małkiewicz, M.M. (2017, 29 August – 2 September). Can the Experience of Hope Increase the Propensity to Cope Actively in a Stressful Situation? Referat wygłoszony podczas 31th European Health Psychology Society (EHPS) Conference, Padova, Italy.

Małkiewicz, M.M. (2017, 24-28 July). The Role of Personality Characteristics in Coping Behaviours: Under Influence of Hope-Emotion. Prezentacja posterowa podczas International Society for the Study of Individual Differneces (ISSD) Conference, Warsaw, Poland.

Małkiewicz, M.M., Terelak, J.F. (2016, 6-8 July). The Role of Hope in Coping: Presentation of Lazarus’s Approach. Referat wygłoszony na 37th Stress and Anxiety Research Society (STAR) Conference, Zagreb, Croatia.

Małkiewicz, M.M. (2008). Konfrontacja stresowa w chorobie onkologicznej i jej konsekwencje dla zdrowia na przykładzie kobiet z rozpoznaniem nowotworu gruczołu piersiowego. Doniesienia z badań psychoneuroimmunologicznych. Referat wygłoszony podczas konferencji naukowej „Zdrowie jako wartość i jako wyzwanie” na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.


Referaty przyjęte do wygłoszenia podczas zbliżających się konferencji naukowych

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s