O mnie | About me

Psycholog | Trenerka umiejętności psychospołecznych | Doktor nauk społecznych
w zakresie psychologii | Dotąd, głównie zainteresowana psychologią stresu
i radzenia sobie, poznawczymi teoriami emocji (appraisal theories of emotions) oraz kreatywnością | Obecnie, kierująca się w stronę psychologii stosowanej,
a dokładniej psychologii transportu


Wykształcenie

Doktorat:

2015; uzyskanie stopnia doktora nauk społecznych w zakresie psychologii; Instytut Psychologii UKSW. Rozprawa doktorska: „Wybrane osobowościowe i sytuacyjne antecedensy a treściowe komponenty emocji nadziei w wyborze strategii radzenia sobie ze stresem”. Promotor: prof. dr hab. Jana Terelak. Recenzenci: prof. dr hab. Władysław Łosiak (UJ), dr hab. Henryk Gasiul, prof. UKSW.

Magisterium:

2007; uzyskanie tytułu magistra psychologii; Instytut Psychologii UKSW. Temat pracy magisterskiej: „Poczucie umiejscowienia kontroli a strategie radzenia sobie ze stresem u kobiet z rozpoznaniem nowotworu gruczołu piersiowego”. Promotor: prof. dr hab. Jana Terelak.

Niektóre kursy doskonalące:

EEG-Biofeedback i psychofizjologia, Kurs Zaawansowany, Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii BioMed (Warszawa, 2016); | EEG i psychofizjologia. System oparty o wzmacniacz g.USBamp. Zakres podstawowy, Neuro Device Group (Warszawa, 2016); | Seria szkoleń z okulografii, Neuro Device Group (Warszawa, 2016);

Trener umiejętności psychospołecznych; Szkoła Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA w Warszawie (2008-2010); | Racjonalna Terapia Zachowania, Kurs I stopnia (Warszawa, 2006); Kurs II stopnia (Wrocław, 2007); | Program Simontona – terapia poznawczo-behawioralna (Wenecja k. Żnina, 2007; Bukowina Tatrzańska, 2006; Szklarska Poręba, 2006); | Przygotowanie wychowawcze; Studium Pedagogizacji – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2005 – 2007); | Trening interpersonalny (40 godz., Warszawa, 2006); (40 godz., Warszawa, 2008); | Sztuka efektywnego działania: Planowani i organizacja czasu (Warszawa, 2010); | „Coaching drogą do sukcesu” (Warszawa, 2008); | „Tak, potrafisz to zrobić! – czyli trochę o urzeczywistnianiu marzeń”– nt. motywowania (Warszawa, 2008); | „Sieć Ariadny” – cykl szkoleniowy doskonalący umiejętności psychospołeczne, (Warszawa, 2007); | Budowanie postawy asertywnej (Warszawa, 2005; Warszawa, 2006); | Trening radzenia sobie ze stresem; (Warszawa, 2006; Warszawa, 2008); | Skuteczna komunikacja interpersonalnej (Warszawa, 2005); | Negocjacje (Warszawa, 2005); | Twórcze rozwiązywanie problemów” (Warszawa, 2005); | Kreatywność (Warszawa, 2006); | Dynamika pracy z grupą (Warszawa, 2005); | Psychiatria konsultacyjna (Warszawa, 2004); | „Uzdrawiająca wyobraźnia” (Warszawa,2005); | Psychoterapia pary (Warszawa, 2005)


Pełnione funkcje

Kierowniczka Pracowni Psychologii Transportu w Międzyinstytutowym Centralnym Laboratorium Psychologicznym UKSW (od 2015);

Asystentka w Katedrze Psychologii Pracy i Stresu w Instytucie Psychologii UKSW (od 2015)


Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych

Członkini Stress and Anxiety Research Society (STAR)
Członkini European Health Psychology Society (EHPS)

 


Prowadzone dotąd zajęcia dydaktyczne na różnych uczelniach                        

  • Psychologia stresu (2016/2017, 2017/2018)
  • Etyka w zawodzie psychologa (2015/2016),
  • Psychologia (2011/2012),
  • Psychologia sportu (2011/2012),
  • Technologia informacyjna w pracy psychologa (2007/2010, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018),
  • Psychologia twórczości (2007/2008),
  • Psychologia człowieka chorego (2007/2008).

Hobby: malarstwo i rysunek, rękodzielnictwo, narty biegowe, wędrowanie, rooo..wer!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s