Projekty w trakcie realizacji: Stres zawodowy w sektorze usług społecznych

Naukowo, PL

16 lat temu dokonano lingwistycznej adaptacji skali do badania stresu zawodowego PMI. Badania walidacyjne zostały wtedy przeprowadzone w grupie 114 osób, a ich autorzy sugerowali, że należy podjąć dalsze prace nad konstrukcją narzędzia (Terelak i Lewandowska, 2000). Dziś, ponownie bierzemy na warsztat Skalę PMI i przyglądamy się jej psychometrycznej wartości. Powtórna walidacja Skali PMI* prowadzona jest wśród pracowników sektora usług publicznych.

  • Skala PMI mierzy stres zawodowy, definiowany jako złożony i wieloaspektowy proces, na który składają się trzy kluczowe elementy: 1) stresory związane z pracą (źródła napięcia), 2) efekty doświadczanego stresu, oraz 3) właściwości jednostki, które wpływają na źródła i efekty stresu (różnice indywidualne) (Williams & Cooper, 1998).
  • Celem jest opracowanie solidnego (dopasowanego kulturowo, trafnego i rzetelnego) narzędzia do pomiaru stresu zawodowego.
  • [Ale…] Po co? Trafne określenie stresu zawodowego umożliwia opracowanie i wdrożenie skutecznych programów skierowanych na poprawę warunków pracy i  redukcje stresu w miejscu pracy. Pozwala na obniżenie kosztów zdrowotnych ponoszonych przez pracowników oraz kosztów ekonomicznych ponoszonych przez pracodawców.

Do tej pory, przebadaliśmy 309 pracowników reprezentujących 8 grup zawodowych, wśród których są: lekarze, ratownicy medyczni, nauczyciele, psycholodzy, prawnicy, księża oraz strażacy. 55,7% wszystkich badanych stanowią kobiety. Zweryfikowaliśmy rzetelność oraz trafność Skali. W tym momencie wiemy już, że Skala ma zadowalającą wartość psychometryczną i warto nad nią pracować dalej.

Co dalej? Planujemy zwiększenie grupy badanych i dalsze analizy. Przede wszystkim chcemy przyjrzeć się czynnikowej  strukturze narzędzia.

Niebawem ukarze się pierwszy artykuł, podsumowujący dotychczasowe prace: Małkiewicz, M.M., Kobos, Z., Borkowska, A., Gołuch, D., Terelak, J.F. (in press). Psychometric properties of Pressure Management Indicator Scale (PMI): The preliminary study on a Polish sample.

Zapraszam do śledzenia dalszych efektów pracy
nad polską wersją Skali Stresu Zawodowego!


Literatura:

Małkiewicz, M.M., Borkowska, A., Kobos, Z., Gołuch, D., & Terelak, J.F. (in press). Psychometric properties of Pressure Management Indicator Scale (PMI): The preliminary study on a Polish sample.

Terelak, J. F., & Lewandowska, J. (2000). Polska adaptacja “Skali stresu zawodowego” C.L. Coopera, H. Kahna i S. Williamsa. Studia Psychologica, 1, 97–134.

Williams, S., & Cooper, C. L. (1998). Measuring occupational stress: development of the pressure management indicator. Journal of Occupational Health Psychology, 3(4), 306–21.


* Projekt walidacji narzędzia do pomiaru stresu zawodowego PMI realizowany jest pod kierownictwem pana prof. dr hab. J.F. Terelaka.

Wynik pierwszego etapu prac jest efektem współpracy dr M.M. Małkiewicz, dr A. Borkowskiej, dr Z. Kobosa oraz mgr D. Gołucha.

Źródło finansowania: w ramach działalności statutowej UKSW, z dofinansowania na utrzymanie potencjału badawczego.

by MM

by MM

Advertisements

One thought on “Projekty w trakcie realizacji: Stres zawodowy w sektorze usług społecznych

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s